445/19

Vyvěšeno

od:
5. 6. 2019
do:
21. 6. 2019
Vystavil (odbor):
Ekonomický odbor - oddělení správy majetku
Typ:
nemovitosti k prodeji, pronájmu

Popis

oznámení o záměru města vypůjčit část pozemku parc. č. 2938/5, 2938/11 v k.ú. Bludovice, za účelem realizace přípojky kanalizační splaškové k RD - 00937-2

Soubory