444/19

Vyvěšeno

od:
5. 6. 2019
do:
21. 6. 2019
Vystavil (odbor):
Ekonomický odbor - oddělení správy majetku
Typ:
nemovitosti k prodeji, pronájmu

Popis

oznámení o záměru města vypůjčit část pozemku parc. č. 1814/16, 1799/1, 1799/2 v k.ú. Bludovice, za účelem uložení vodovodního potrubí pitné vody DN 80 - 00930-2

Soubory