443/19

Vyvěšeno

od:
5. 6. 2019
do:
21. 6. 2019
Vystavil (odbor):
Ekonomický odbor - oddělení správy majetku
Typ:
nemovitosti k prodeji, pronájmu

Popis

oznámení o záměru města vypůjčit část pozemku parc. č. 1615, k.ú. Havířov-město, za účelem realizace kabelového vedení NN 0,4kV - 00936-3

Soubory