442/21

Vyvěšeno

od:
21. 6. 2022
do:
28. 5. 2024
Vystavil (odbor):
Ekonomický odbor
Typ:
Smlouvy o poskytování dotací

Popis

smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci "Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji - 3. výzva" - 388/EO/21

Soubory