427/20

Vyvěšeno

od:
29. 6. 2020
do:
15. 7. 2020
Vystavil (odbor):
Ekonomický odbor - oddělení správy majetku
Typ:
nemovitosti k prodeji, pronájmu

Popis

oznámení o záměru města vypůjčit části pozemku parc. č. 4874/2 v k.ú. Havířov-město, za účelem realizace 2 vodovodních přípojek, 2 kanalizačních přípojek splaškové kanalizace, 2 sjezdů - 1106-1

Soubory