388/19

Vyvěšeno

od:
15. 5. 2019
do:
31. 5. 2019
Vystavil (odbor):
Stavební a silniční správní úřad
Typ:
veřejné vyhlášky odborů MmH

Popis

rozhodnutí - společné povolení ,,Rodinný dům na parc. č. 4595/1, Havířov" v k.ú. Havířov-město

Soubory