387/19

Vyvěšeno

od:
14. 5. 2019
do:
17. 6. 2019
Vystavil (odbor):
Odbor organizační
Typ:
veřejné vyhlášky odborů MmH

Popis

zpřístupněn k nahlédnutí hromadný předpisný seznam č. j. MMH/42868/2019 - stanovení místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Soubory