382/21

Vyvěšeno

od:
3. 5. 2021
do:
19. 5. 2021
Vystavil (odbor):
Ekonomický odbor - oddělení rozpočtu a majetku
Typ:
nemovitosti k prodeji, pronájmu

Popis

oznámení o záměru města vypůjčit část pozemku parc. č. 2657, 2666, 2267/1 v k. ú. Prostřední Suchá, za účelem uložení vodovodního potrubí - 01549-4

Soubory