377/21

Vyvěšeno

od:
30. 4. 2021
do:
17. 5. 2021
Vystavil (odbor):
Odbor stavebního řádu a památkové péče
Typ:
veřejné vyhlášky odborů MmH

Popis

oznámení zahájení územního řízení ,,Likvidace odpadních vod bývalého areálu Báňských staveb Havířov" kanalizační splašková přípojka včetně přečerpávací stanice a přívodu el. energie, Havířov, Dolní Suchá čp.327, Na Kopci 3a

Soubory