367/21

Vyvěšeno

od:
28. 4. 2021
do:
14. 5. 2021
Vystavil (odbor):
Ekonomický odbor - oddělení rozpočtu a majetku
Typ:
nemovitosti k prodeji, pronájmu

Popis

oznámení o záměru města vypůjčit část pozemku parc. č. 2734/1, 1411 v k. ú. Dolní Suchá, za účelem realizace prodloužení vodovodního řadu a splaškové kanalizace - 01621-2

Soubory