366/21

Vyvěšeno

od:
28. 4. 2021
do:
14. 5. 2021
Vystavil (odbor):
Odbor stavebního řádu a památkové péče
Typ:
veřejné vyhlášky odborů MmH

Popis

rozhodnutí o umístění stavby ,,Bezbariérový přístup do bytového domu na ul. Moskevská 1d/1110, Havířov" na pozemku parc. č. 2318, 2320, 2331 v k. ú. Havířov-město

Soubory