323/20

Vyvěšeno

od:
22. 5. 2020
do:
8. 6. 2020
Vystavil (odbor):
Odbor územního rozvoje – oddělení stavební úřad
Typ:
veřejné vyhlášky odborů MmH

Popis

oznámení o zahájení stavebního řízení ,,Rekonstrukce obytného domu na ul. Dlouhá třída 73-79, Havířov, Podlesí" na pozemku parc. č. 357, 353, 352, 356, 363 v k.ú. Bludovice

Soubory