322/20

Vyvěšeno

od:
22. 5. 2020
do:
8. 6. 2020
Vystavil (odbor):
Ekonomický odbor - oddělení správy majetku
Typ:
nemovitosti k prodeji, pronájmu

Popis

oznámení o záměru města vypůjčit část pozemku parc. č. 1235 v k.ú. Havířov-město, ul. Moskevská, Havířov-Město, za účelem užívání restaurační zahrádky k restauraci Ajka a umístění dětského mibiliáře

Soubory