297/21

Vyvěšeno

od:
7. 4. 2021
do:
16. 4. 2021
Vystavil (odbor):
Odbor stavebního řádu a památkové péče
Typ:
veřejné vyhlášky odborů MmH

Popis

informace o podaném návrhu veřejnoprávní smlouvy o povolení stavby ,,Rozdělení bytu č. 2 na dva menší byty č. 2/2 a č. 2/3, rozdělení bytu č. 5 na dva menší byty č. 5/2 a č. 5/3, rozdělení bytu č. 6 na dva menší byty č. 6/2 a č. 6/3" na ul. Kapitána Jasioka 736/42, Havířov-Prostřední Suchá, parc. č. 1378, k. ú. Prostřední Suchá

Soubory