295/21

Vyvěšeno

od:
7. 4. 2021
do:
9. 4. 2024
Vystavil (odbor):
Ekonomický odbor
Typ:
smlouvy o poskytování dotací

Popis

smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci "Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji - 3. výzva" - 30/EO/21

Soubory