289/21

Vyvěšeno

od:
31. 3. 2021
do:
16. 4. 2021
Vystavil (odbor):
Ekonomický odbor - oddělení rozpočtu a majetku
Typ:
nemovitosti k prodeji, pronájmu

Popis

oznámení o záměru města vypůjčit část pozemku parc. č. 2008/3, 2008/4 v k. ú. Prostřední Suchá, za účelem realizace nové zemní kabelové přípojky NNk - 01616-3

Soubory