258/19

Vyvěšeno

od:
3. 4. 2019
do:
6. 4. 2020
Vystavil (odbor):
Ekonomický odbor - oddělení správy majetku
Typ:
nemovitosti k prodeji, pronájmu

Popis

oznámení - výzva pro vlastníky a uživatele staveb garáží na pozemku parc. č. 812, 2411/3, 1395/87 v k.ú. Šumark, parc. č. 580/21, 637/15 v k.ú. Bludovice, parc. č. 1245/34, 1325/19 v k.ú. Prostřední Suchá, parc. č. 3513 v k.ú. Havířov-město

Soubory