25/19

Vyvěšeno

od:
11. 1. 2019
do:
28. 1. 2019
Vystavil (odbor):
Ekonomický odbor - oddělení správy majetku
Typ:
nemovitosti k prodeji, pronájmu

Popis

oznámení o záměru města vypůjčit část pozemku parc. č. 1749/9, 1709/1, k.ú. Bludovice, za účelem realizace zemního kabelového vedení přípojky NN - 00862-2

Soubory