214/21

Vyvěšeno

od:
17. 3. 2021
do:
19. 3. 2024
Vystavil (odbor):
Ekonomický odbor
Typ:
smlouvy o poskytování dotací

Popis

smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci "Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji - 3. výzva" - 227/EO/21

Soubory