212/20

Vyvěšeno

od:
26. 3. 2020
do:
14. 4. 2020
Vystavil (odbor):
Ekonomický odbor - oddělení správy majetku
Typ:
nemovitosti k prodeji, pronájmu

Popis

oznámení o záměru města vypůjčit část pozemku parc. č. 1327/1 v k.ú. Bludovice, za účelem realizace zemního kabelového vedení NN - 1063-1

Soubory