211/20

Vyvěšeno

od:
26. 3. 2020
do:
14. 4. 2020
Vystavil (odbor):
Ekonomický odbor - oddělení správy majetku
Typ:
nemovitosti k prodeji, pronájmu

Popis

oznámení o záměru města vypůjčit části pozemků parc. č. 61/3, 88, 898, 1081, 1533 v k.ú. Havířov-město, za účelem realizace výměny a trvalého umístění vodovodních řadů - 1022-1

Soubory