20/21

Vyvěšeno

od:
13. 1. 2021
do:
29. 1. 2021
Vystavil (odbor):
Ekonomický odbor - oddělení rozpočtu a majetku
Typ:
nemovitosti k prodeji, pronájmu

Popis

oznámení o záměru města vypůjčit část pozemku parc. č. 2645/1, 2645/26, 2645/89 v k. ú. Prostřední Suchá, za účelem realizace vodovodní přípojky - 01605-2

Soubory