187/19

Vyvěšeno

od:
13. 3. 2019
do:
29. 3. 2019
Vystavil (odbor):
Ekonomický odbor - oddělení správy majetku
Typ:
nemovitosti k prodeji, pronájmu

Popis

oznámení o záměru města vypůjčit část pozemku parc. č. 1405/9 v k.ú. Prostřední Suchá, za účelem umístění mobilní toalety

Soubory