185/19

Vyvěšeno

od:
13. 3. 2019
do:
29. 3. 2019
Vystavil (odbor):
Ekonomický odbor - oddělení správy majetku
Typ:
nemovitosti k prodeji, pronájmu

Popis

oznámení o záměru města pronajmout část pozemku parc. č. 423 v k.ú. Havířov-město, za účelem umístění dobíjecí stanice pro elektromobily

Soubory