179/19

Vyvěšeno

od:
11. 3. 2019
do:
25. 4. 2019
Vystavil (odbor):
Odbor územního rozvoje - oddělení územního plánování
Typ:
veřejné vyhlášky odborů MmH

Popis

oznámení společného jednání o návrhu změny č. 1 Územního plánu Horní Suchá a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území

Soubory