173/20

Vyvěšeno

od:
22. 6. 2022
do:
13. 3. 2023
Vystavil (odbor):
Ekonomický odbor
Typ:
Smlouvy o poskytování dotací

Popis

smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci ,,Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji - 3. výzva" - 139/EO/20

Soubory