16/19

Vyvěšeno

od:
9. 1. 2019
do:
25. 1. 2019
Vystavil (odbor):
Ekonomický odbor - oddělení správy majetku
Typ:
nemovitosti k prodeji, pronájmu

Popis

oznámení o záměru města vypůjčit část pozemku parc. č. 922/1, k.ú. Havířov-město, za účelem realizace vodovodní přípojky k prodejnímu stánku - 00863-2

Soubory