156/21

Vyvěšeno

od:
24. 2. 2021
do:
26. 2. 2024
Vystavil (odbor):
Ekonomický odbor
Typ:
smlouvy o poskytování dotací

Popis

smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci "Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji - 3. výzva" - 95/EO/21

Soubory