150/21

Vyvěšeno

od:
22. 2. 2021
do:
10. 3. 2021
Vystavil (odbor):
Ekonomický odbor - oddělení rozpočtu a majetku
Typ:
nemovitosti k prodeji, pronájmu

Popis

oznámení o záměru města vypůjčit část pozemku parc. č. 711/1 v k. ú. Dolní Datyně, za účelem uložení kabelové elektropřípojky NNk - 01577-2

Soubory