147/21

Vyvěšeno

od:
22. 2. 2021
do:
10. 3. 2021
Vystavil (odbor):
Ekonomický odbor - oddělení rozpočtu a majetku
Typ:
nemovitosti k prodeji, pronájmu

Popis

oznámení o záměru města vypůjčit část pozemku parc. č. 1245/17 v k. ú. Prostřední Suchá, za účelem dvou sjezdů (napojení zpevněných ploch na komunikaci) a uložení nového potrubí dešťové kanalizace k RD - 01567-2

Soubory