12/19

Vyvěšeno

od:
7. 1. 2019
do:
23. 1. 2019
Vystavil (odbor):
Stavební a silniční správní úřad
Typ:
veřejné vyhlášky odborů MmH

Popis

rozhodnutí ,,Parkoviště ul. Šrámkova, Havířov-Podlesí" na pozemku parc. č. 202/1, 202/9, 202/22, 202/23, 202/24, 202/82, 219/1, k.ú. Bludovice

Soubory