1190/22

Vyvěšeno

od:
21. 9. 2022
do:
7. 10. 2022
Vystavil (odbor):
Ekonomický odbor
Typ:
Nemovitosti k prodeji, pronájmu
Číslo jednací:
MMH/263709/2022

Popis

oznámení o záměru města vypůjčit pozemky nebo části pozemků ve vlastnictví statutárního města Havířova v k. ú. Šumbark, pro účely provedení terénních úprav, odstranění porostů a dřevin, úpravy stávající komunikace ul. Marie Pujmanové a místa pro přecházení, úpravy stávajícího chodníku, přemístění stávající autobusové zastávky, úpravy čtyř stávajících sjezdů ke garážím přilehlých obytných domů, úpravy stávajícího kontejnerového stání a pro účely pro vedení přeložky stávajícího veřejného osvětlení v rámci realizace stavby ,,Retail park Havířov Šumbark - Šenov"

Soubory