1029/18

Vyvěšeno

od:
7. 12. 2018
do:
27. 12. 2018
Vystavil (odbor):
Ekonomický odbor - oddělení správy majetku
Typ:
nemovitosti k prodeji, pronájmu

Popis

oznámení o záměru města vypůjčit část pozemku parc. č. 4945/1 v k.ú. Havířov-město a parc. č. 713/2 v k.ú. Bludovice, za účelem realizace přípojky splaškové kanalizace a přípojky vodovodní - 00857-2

Soubory