1024/18

Vyvěšeno

od:
5. 12. 2018
do:
21. 12. 2018
Vystavil (odbor):
Odbor organizační
Typ:
obecně závazné vyhlášky, nařízení města

Popis

Obecně závazná vyhláška č. 7/2018 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Soubory