1021/18

Vyvěšeno

od:
5. 12. 2018
do:
21. 12. 2018
Vystavil (odbor):
Ekonomický odbor - oddělení správy majetku
Typ:
nemovitosti k prodeji, pronájmu

Popis

oznámení o záměru města prodat pozemek parc. č. 1948/3, k.ú. Prostřední Suchá, za účelem scelení pozemků

Soubory