09/19

Vyvěšeno

od:
4. 1. 2019
do:
21. 1. 2019
Vystavil (odbor):
Ekonomický odbor - oddělení správy majetku
Typ:
nemovitosti k prodeji, pronájmu

Popis

oznámení o záměru města vypůjčit část pozemku parc. č. 2735, k.ú. Dolní Suchá, za účelem realizace dvou vodovodních přípojek a sjezdu k RD - 00868-2

Soubory