Radniční listy

Radniční listy jsou oficiálním měsíčníkem města Havířova.
Redakce: Magistrát města Havířova, kancelář B 203
Tel: 596 803 398
redakce@havirov-city.cz

Inzerci zajišťuje Městské kulturní středisko Havířov, tel. 596 808 039,
kratochvilova@mkshavirov.cz

 
Termíny uzávěrek Radničních listů v roce 2018:
12.1., 9.2., 12.3., 11.4., 14.5., 12.6., 12.7., 14.8., 10.9., 12.10., 13.11., 4.12.
 

Radniční listy rok 2018

Radniční listy rok 2017

Radniční listy rok 2016

Radniční listy rok 2015

Radniční listy rok 2014

Radniční listy rok 2013

Radniční listy rok 2012

Radniční listy rok 2011

Radniční listy rok 2010

Radniční listy rok 2009

Radniční listy rok 2008

Radniční listy rok 2007

 Multimédia 

Radniční listy
Svornosti 2
Havířov-Město
tel +420 596 803 111
fax +420 596 811 276
e-mail : posta@havirov-city.cz

Office Hours
Monday, Wednesday 8,00 - 17,00
Thursday 8,00 - 14,00
 
© 2012 Statutární město Havířov
www.studio-upgrade.cz  |
www.eabm.cz