Radniční listy

Radniční listy jsou oficiálním měsíčníkem města Havířova.
Redakce: Magistrát města Havířova, kancelář B 517
Tel: 596 803 398
redakce@havirov-city.cz

Inzerci zajišťuje Městské kulturní středisko Havířov, tel. 596 808 039,
inzerce@mkshavirov.cz

 
Termíny uzávěrek Radničních listů v roce 2024:
8.1., 6.2., 6.3., 8.4., 9.5., 6.6., 8.7., 7.8., 6.9., 6.10., 6.11., 3.12.

Uzávěrka končí v uvedený den v 8:00 hodin.

Roznos jednotlivých vydání je vždy posledních pět pracovních dnů v měsíci.

Radniční listy rok 2024

Radniční listy rok 2023

Radniční listy rok 2022

Radniční listy rok 2021

Radniční listy rok 2020

Radniční listy rok 2019

Radniční listy rok 2018

Radniční listy rok 2017

Radniční listy rok 2016

Radniční listy rok 2015

Radniční listy rok 2014

Radniční listy rok 2013

Radniční listy rok 2012

Radniční listy rok 2011

Radniční listy rok 2010

Radniční listy rok 2009

Radniční listy rok 2008

Radniční listy rok 2007