Telefonní seznam

Vedení města
Bělica Josef, Ing. primátor města 596 803 210
Baránek Ondřej, Ing. náměstek pro ekonomiku a správu majetku 596 813 592
Feberová Jana, Mgr. náměstkyně pro školství a kulturu 596 815 098
Gorecká Stanislava, Mgr. náměstkyně pro sociální oblast 596 803 247
Niemiec Bohuslav, Ing. náměstek pro investice a chytré město 596 813 479
Mgr. Daniel Vachtarčík uvolněný radní pro sport 596 803 440
Odbor kancelář primátora
Frídlová Lenka, Bc., DiS. vedoucí odboru kancelář primátora 596 803 305
Wilčková Lucie asistentka náměstka pro ekonomiku a správu majetku 596 803 215
Valová Eva asistentka náměstkyně pro školství a kulturu 596 803 261
Parchanská Barbara asistentka náměstkyně pro sociální oblast 596 803 263
Febrová Marie, DiS. asistentka náměstka pro investice a chytré město 596 803 211
Maňhalová Petra, DiS. partnerská města, rozpočet 596 803 441
Mikulášová Vladimíra rada a zastupitelstvo, komise RMH a výbory ZMH 596 803 218
Richterová Veronika, DiS. rada a zastupitelstvo, občanské komise 596 803 228
Pacák Jiří, Ing. krizové řízení, bezpečnostní ředitel 596 803 259
Bičej Vlastimil hospodářská opatření pro kriz. stavy, jednotky SDH 596 803 232
Bartošková Romana, MgA. redaktorka Radničních listů 596 803 398
Adamcová Michaela tisková mluvčí 596 803 280
Kriš Jana, Mgr. tisková mluvčí 596 803 280
Havlů Eva, Mgr. vedoucí oddělení strategického rozvoje 596 803 229
Bartošová Jana, Ing. projektová manažerka 596 803 442
Točíková Michaela, Ing. projekt Strategické dokumenty 2 596 803 321
Martina Červenková, Ing., Bc. projektová manažerka 596 803 205
Koch Přemysl, Ing. projektový manažer 596 803 220
Klimešová Milada, Bc. projektová manažerka 596 803 105
Streit Vladislav, Bc. projektový manažer 596 803 264
Komínková Lucie, Ing. projektová manažerka 596 803 202
Slowiková Lenka, Ing., Dis. projekt MAP II 596 803 189
Nogolová Alena, Ing. projekt MAP II 596 803 189
Miškaříková Monika, Ing. projekt MAP II 596 803 189
Rajdusová Karin, Ing., DiS. vedoucí oddělení KIA 596 803 214
Veselá Kamila, Ing. interní audit 596 803 221
Přečková Alice, Bc. kontrola 596 803 351
Kopeček Jan, Bc. inspektor primátora 596 803 289
Valová Zdeňka, Ing. kontrola 596803224
Pawlasová Jitka, Ing. kontrola
Levánská Jana, Ing. sekretariát primátora 596803222
Organizační odbor
Menšík Milan,Ing. tajemník MmH 596 803 249
Vondrová Romana sekretariát tajemníka 596 803 248
Podivínská Alexandra sekretariát organizačního odboru 596 803 267
Štefková Gabriela, Ing. vedoucí personálního oddělení 596 803 246
Menšíková Karin personální oddělení a mzdy 596 803 392
Skotnicová Věra personální oddělení a mzdy 596 803 251
Ondruszová Květoslava personální oddělení a mzdy 596 803 361
Stoschek Nadja, Ing. administrátor osobních údajů 596 803 438
Kasaj Stanislav, Ing. vedoucí oddělení informatiky 596 803 262
Folwarczná Jana, Mgr. provoz PC sítě 596 803 239
Jatělová Lydie provoz PC sítě 596 803 282
Krystek Roman, Ing. provoz PC sítě 596 803 203
Malyszová Martina, Ing. pracoviště GIS 596 803 243
Motan Libor provoz PC sítě 596 803 200
Šantrůček Zdeněk provoz PC sítě 596 803 206
Ševců Michal provoz PC sítě 596 803 204
Bauerová Hana, Ing. vedoucí oddělení správy poplatků 596 803 250
Bálintová Renata místní poplatek ze psů 596 803 208
Kubešová Petra místní poplatek za odpady 596 803 375
Mlynářová Magda, Mgr. místní poplatek za odpady 596 803 252
Hladká Gabriela, Bc. místní poplatek za odpady - vymáhání 596 803 207
Novotná Alžbeta místní poplatek za odpady - vymáhání 596 803 388
Svížalová Dagmar, Bc. místní poplatek za odpady - vymáhání 596 803 323
Demčáková Pavlína poplatek za užívání veřejného prostranství, odpady - vymáhání 596 803 108
Nováková Libuše poplatek za užívání veřejného prostranství 733 317 516
Olšar Marcel vymáhání peněžitých sankcí 596 803 209
Veselá Hana. Ing. vymáhání peněžitých sankcí 596 803 219
Kondělková Brigita, Mgr. vymáhání peněžitých sankcí 596 803 409
Pawlas Luděk vymáhání peněžitých sankcí 596 803 316
Konečná Miluše spisovna 596 803 186
Mrázková Ivana podatelna 596 803 240
Štýbnarová Dana podatelna 596 803 240
Náterová Kateřina podatelna 596 803 240
Pilousová Dagmar rozmnožovna + autoprovoz 596 803 230
Jelínková Naděžda hospodář ekonom 596 803 225
Burgetová Marie inventarizace, volby 596 803 227
Holišová Jarmila správa Radnice, BOZP, PO 596 803 226
Turková Šárka pokladna 596 803 231
Bajger Česlav, Ing. digitalizátor 596 803 107
Filipcová Marie digitalizátor 596 803 107
Ekonomický odbor
Fukalová Lucie, Ing. vedoucí ekonomického odboru (mateřská dovolená) 596 803 216
Němcová Andrea sekretariát ekonomického odboru, evidence faktur 596 803 217
Kasalíková Marcela, Ing. vedoucí oddělení rozpočtu, zástupce vedoucí odboru 596 803 256
Slížová Kateřina rozpočet, veřejné sbírky 596 803 255
Gurecká Pavlína, Ing. rozpočet 596 803 353
Gregorová Petra, Bc. rozpočet 596 803 198
Mlynaričová Vladislava, Ing. vedoucí oddělení účtárny 596 803 257
Krochmalná Miloslava účetní 596 803 297
Ciompová Blanka účetní 596 803 254
Kačorová Marie, Ing. účetní 569 803 153
Červená Marie účetní 596 803 354
Luzarová Jana účetní 596 803 253
Folwarczná Irena, Bc. účetní - příjmy 596 803 133
Svačková Kateřina účetní - příjmy 569 803 258
Jaschková Jaroslava, Bc. účetní, metodik DPH 596 803 348
Burianová Iva, JUDr. vedoucí oddělení správy majetku 596 803 309
Javorská Zlatuše prodeje, pronájmy pozemků, výkupy 596 803 310
Leskovjanová Marie pohledávky, platby nájem. za pozemky 596 803 306
Dudová Květoslava nebytové prostory, prodeje objektů 596 803 241
Moldrzyková Jana věcná břemena 596 803 307
Chlebková Bohdana zahrady, zahrádkářské osady 596 803 281
Krainová Ilona prodeje, pronájmy pozemků, výkupy 596 803 311
Knyčová Jiřina ztráty a nálezy, správa majetku města 596 803 181
Machálková Markéta, Bc. správa majetku města, čísla pop., or. a evidenční 596 803 163
Miklová Lenka správa majetku města, inventarizace 596 803 302
Horáková Jana výpůjčky pozemků, stanoviska k PD 596 803 395
Vávra Zdeněk bytové záležitosti, VZ malého rozsahu 596 803 266
Odbor školství a kultury
Hamza Pavel, PhDr. vedoucí odboru školství a kultury 596 803 126
Legindiová Jana sekretariát odboru školství a kultury 596 803 129
Skálová Šárka, Ing. finanční referent 596 803 151
Pilariková Jana, Ing. vedoucí oddělení školství, zástupce vedoucího odboru 596 803 137
Poláčková Alena referent OŠK, státní rozpočet 596 803 134
Holešová Petra, Bc. referent OŠK, státní rozpočet 596 803 131
Habasová Markéta referent OŠK 596 803 156
Jančarová Kristina referent OŠK 596 803 128
Jandová Gabriela investiční referent 596 803 157
Miavcová Andrea investiční referent 596 803 158
Mertová Dagmar, Mgr. vedoucí oddělení dotací a volnočasových aktivit 596 803 127
Šillerová Lucie, Ing. dotace - sociální oblast 596 803 110
Skořepová Irena dotace - kulturní a školská oblast 596 803 109
Mandáková Blanka, Bc. dotace, vítání občánků, ocenění a Cena města 596 803 132
Gorecká Lucie, DiS. dotace - sportovní oblast, ocenění dárců krve 596 803 135
Odbor vnitra a živnostenský úřad
Matoušková Irena, Ing. vedoucí odboru vnitra a živnostenský úřad 596 803 285
Valošková Taťána sekretariát odboru vnitra a živnostenský úřad 596 803 286
Fax 2 596 803 397
Hodermarská Mária, Mgr. právník 596 803 176
Pokorná Marta úřední deska, volby 596 803 385
Vaňková Žaneta, Bc. DiS. oznámení o shromáždění, pohřby na náklady města 596 803 294
Holá Alena, Bc. vedoucí oddělení matriky (OM) 596 803 234
Maršálková Stanislava OM - matrika 596 803 235
Prusková Eva OM - matrika 596 803 236
Šimanská Taťána OM - matrika 596 803 317
Lincerová Lenka, Ing. vedoucí oddělení správních a dopravně správních evidencí (OSDSE) 596 803 373
Fax 1 596 803 387
Výdej dokladů OSDSE - výdej OP a CD 596 803 324
Beránková Dagmar OSDSE - CD, ohlašovna, OP 596 803 192
Ciupová Šárka OSDSE - CD, ohlašovna, OP 596 803 123
Dohnalová Irena OSDSE - ohlašovna, OP, CD 596 803 238
Fenzlová Miroslava OSDSE - ohlašovna, OP, CD 596 803 273
Krajcová Leona OSDSE - CD, ohlašovna, OP 596 803 370
Lelková Věra OSDSE - OP 596 803 372
Matušová Martina OSDSE - ohlašovna, OP, CD 596 803 371
Purová Petra OSDSE - OP 596 803 122
Remiášová Daniela OSDSE - ohlašovna, OP, CD 596 803 320
Sikorová Denisa OSDSE - ohlašovna, OP, CD 596 803 194
Stankušová Jana OSDSE - OP 596 803 185
Výdej dokladů II. OSDSE - výdej ŘP 596 803 324
Bednářová Andrea, Ing. OSDSE - evidence řidičů, ŘP 596 803 380
Bujoková Vladislava OSDSE - evidence řidičů, ŘP 596 803 196
Foltýnová Ivana, DiS. OSDSE - evidence řidičů, ŘP 596 803 193
Freislerová Radana, Mgr. OSDSE - evidence řidičů, ŘP 596 803 381
Martynková Lucie OSDSE - evidence řidičů, ŘP 596 803 378
Robenková Helena OSDSE - evidence řidičů, ŘP 596 803 195
Bauer Bohuslav, Ing. OSDSE - registr vozidel, technik 596 803 379
Feberová Pavlína OSDSE - registr vozidel, technik 596 803 383
Kodys Petr OSDSE - registr vozidel, technik 596 803 173
Kořínková Michaela OSDSE - registr vozidel 596 803 382
Němcová Lenka, Mgr. OSDSE - registr vozidel, technik 596 803 386
Tišl Pavel, Bc. OSDSE - registr vozidel, technik 596 803 377
Lancová Olga OSDSE - administrativní pracovnice 596 803 384
Švarcová Simona vedoucí oddělení živnostenský úřad (OŽÚ) 596 803 115
Kolářová Kateřina OŽÚ - sekretariát, Czech POINT 596 803 118
Cudráková Petra OŽÚ - registrace, výpisy ze živnostenského rejstříku 596 803 405
Jurášková Margita, Ing. OŽÚ - registrace, výpisy ze živnostenského rejstříku 596 803 116
Krupičková Renáta OŽÚ - registrace, výpisy ze živnostenského rejstříku 596 803 119
Vaňková Taťána, Bc. OŽÚ - registrace, výpisy ze živnostenského rejstříku 596 803 404
Bártová Věra OŽÚ - kontrola a správní 596 803 175
Čverčková Veronika, Ing. OŽÚ - kontrola a správní 596 803 160
Dulkeridisová Dagmar OŽÚ - kontrola a správní 596 803 174
Halčáková Lucie OŽÚ - kontrola a správní 596 803 114
Janků Zdeňka, Bc. OŽÚ - kontrola a správní 596 803 117
Odbor komunálních služeb
Grzonková Iveta, Ing. vedoucí odboru komunálních služeb 596 803 330
Kotulová Jiřina sekretariát 596 803 328
Madecká Lenka rozpočet odboru 596 803 124
Mayerová Zdena, Ing. vedoucí oddělení údržby veřejných prostranství 596 803 479
Bukovanská Veronika městský mobiliář 596 803 390
Břenek Boris, Bc. veřejná zeleň 596 803 279
Vichrová Jana odvoz a likvidace odpadů, psí útulek 596 803 329
Cihlářová Markéta, Bc. administrativní a organizační pracovník 596 803 152
Hučík Roman, Ing. správa místních komunikací 596 803 326
Krpcová Iva správa místních komunikací 596 803 326
Kotula Ladislav správa místních komunikací,dopravní značení, čištění města 596 803 356
Fikáčková Nikol vedoucí oddělení odpadového hospodářství 596 803 245
Czechová Naďa MHD, zkoušky TAXI 596 803 332
Kolář Jan správa místních komunikací 596 803 331
Jarková Hana odvoz a likvidace odpadů 596 803 329
Vojtková Zuzana užívání veřejného prostranství a přenosné reklamní zařízení 596 803 197
Schwarz Jaromír, Ing. vedoucí oddělení dopravy 596 803 125
Štvrtecká Veronika, Bc. referent oddělení dopravy 596 803 327
Tvrdoň Petr referent oddělení dopravy 596 803 391
Dvořák Jiří Bc. zkušební komisař 596 803 337
Michálek Miroslav Bc. zkušební komisař 596 803 275
Suchý Jiří zkušební komisař 596 803 275
Patrik Zelina vedoucí mistr VPP 596 803 165
Odbor územního rozvoje
Mokroš Karel, Ing. arch. vedoucí odboru územního rozvoje 596 803 270
Vršanská Michaela sekretariát odboru 596 803 271
Matuštíková Jana, Bc. vedoucí oddělení územního plánování 596 803 274
Bulavová Jana, Ing. referent oddělení územního plánování 596 803 272
Gřunděl Šimon, Mgr. referent oddělení územního plánování 596 803 298
Havránková Martina, Ing. referent oddělení územního plánování 596 803 394
Slaná Bohumila, Ing. referent oddělení územního plánování 596 803 352
Wurzlová Ivana, Ing. referent oddělení územního plánování 596 803 288
Mikulová Kateřina, Ing. vedoucí oddělení investic 596 803 304
Grabovská Alžběta referent oddělení investic 596 803 303
Čtvrtníčková Dagmar, Ing. referent oddělení investic 596 803 365
Hýža Vladimír, Ing referent oddělení investic 596 803 389
Klimeš Miloš, Ing. ekonom oddělení investic 596 803 376
Krejčová Lenka, Ing. referent oddělení investic 596 803 312
Sikora Jana, Ing. referent oddělení investic 596 803 322
Vinklárek Jiří, Ing. referent oddělení investic 596 803 339
Vínovská Petra, Ing. referent oddělení investic 596 803 364
Venglářová Pavla, Ing. vedoucí oddělení stavební úřad 596 803 291
Szewieczková Alena archivář odboru 596 803 314
Matlochová Vladimíra, Ing. referent oddělení stavební úřad 596 803 393
Chladová Pavla referent oddělení stavební úřad 596 803 342
Kanko Andrea, Bc. referent oddělení stavební úřad 596 803 287
Krausová Monika Ing. referent oddělení stavební úřad 596 803 315
Lipina Ivo Státní památková péče, stavby města 596 803 343
Olchawski Naďa Ann, Bc. referent oddělení stavební úřad, přestupky 596 803 357
Pyszková Renáta referent oddělení stavební úřad 596 803 399
Sendíková Denisa, DiS. referent oddělení stavební úřad 596 803 374
Veselská Barbara referent oddělení stavební úřad 596 803 295
Zemanová Renata referent oddělení stavební úřad 596 803 290
Zimová Blažena, Ing. referent oddělení stavební úřad 596 803 345
Sladká Radka, Bc. referent oddělení stavební úřad 596 803 315
Valášek Lukáš referent oddělení stavební úřad 596 803 296
Odbor právních služeb
Kocián Tomáš Mgr. vedoucí odboru 596 803 362
Vargová Renata sekretariát 596 803 360
Kavková Kateřina, Mgr. právník 596 803 269
Škopková Šárka, Mgr. právník 596 803 260
Kleinbauerová Alena, Bc. specialista na veřejné zakázky 596 803 344
Jonsztová Lucie, DiS. veřejné zakázky a zřizovací listiny přísp. organizací 596 803 363
Odbor životního prostředí
Návratová Jana, Ing. vedoucí odboru životního prostředí 596 803 276
Bezděková Leona sekretářka odboru životního prostředí 596 803 278
Babišová Anna vynětí ze ZPF, ochrana zeměděl. poz., rybář.lístky 596 803 120
Hirmerová Ludmila ZPF, zemědělství, chov zvířat, koordin. stanoviska 596 803 121
Hlaváčková Jana, Ing. vodní hospodářství 596 803 366
Chwistková Dagmar, Ing. vedoucí oddělení ochrany ŽP, odpady 596 803 283
Kotasová Šárka, Ing. ochrana ovzduší, koordinovaná stanoviska 596 803 121
Krzyžánková Jana, Ing. vodní hospodářství 596 803 366
Polášková Zdena, Ing. vodní hospodářství 596 803 277
Smola Jan, Ing. vedoucí oddělení ekologie krajiny, ochrana přírody 596 803 338
Tihounová Helena, Ing. lesnictví, myslivost 596 803 338
Walderová Martina, Ing. vodní hospodářství 596 803 277
Odbor sociálních věcí
Urbancová Bernarda, Ing. vedoucí odboru sociálních věcí 596 803 150
Backová Petra sekretářka odboru sociálních věcí 596 803 149
Gelačáková Marie spisový uzel OSV 596 803 141
Páclová Milada, Mgr. vedoucí oddělení SPOD 596 803 456
Bigajová Ivana, Mgr. sociální pracovnice SPOD 596 803 461
Búšová Jana, Bc. sociální pracovnice SPOD 596 803 178
Čopianová Renáta, Bc., DiS. sociální pracovnice SPOD 596 803 454
Folwarczná Hana, Mgr. sociální pracovnice SPOD 596 803 452
Gulová Romana, DiS. sociální pracovnice SPOD 596 803 470
Hakalová Lenka, Mgr. sociální pracovnice SPOD 596 803 459
Hanáková Tereza, Mgr. sociální pracovnice SPOD 596 803 463
Karosková Zuzana, Bc. sociální pracovnice SPOD 596 803 469
Kawuloková Radka, Mgr. sociální pracovnice OSPOD 596 803 466
Kotrlová Lenka, Bc., DiS. sociální pracovnice SPOD 596 803 453
Krupičková Petra, Bc. sociální pracovnice SPOD 596 803 460
Kubíčková Marie sociální pracovnice SPOD 596 803 467
Lišková Ivana, Bc. sociální pracovnice SPOD 596 803 464
Mamulová Šárka, Bc., DiS. sociální pracovnice SPOD 596 803 471
Rzymanová Lucie, Mgr. sociální pracovnice SPOD 596 803 451
Sedlaříková Lenka, Bc., DiS. sociální pracovnice SPOD 596 803 458
Tomisová Jarmila, Mgr. sociální pracovnice SPOD 596 803 468
Vrchovská Petra, Bc. sociální pracovnice SPOD 596 803 472
Zárubová Andrea, Mgr. sociální pracovnice SPOD 596 803 462
Baronová Daniela, Bc., DiS. kurátor pro mládež 596 803 465
Čížková Světlana, Mgr. kurátor pro mládež 596 803 455
Ševečková Renata, Bc. kurátor pro mládež 596 803 482
Urbanková Xenie, Bc., DiS. kurátor pro mládež 596 803 450
Zielezníková Ivana, Mgr. kurátor pro mládež 596 803 483
Břízová Yveta, Ing. vedoucí oddělení sociálních služeb 596 803 154
Banotová Iveta, DiS. sociální pracovnice, kurátor pro dospělé 596 803 170
Danihel Pavol rómský asistent 596 803 145
Fabiánová Soňa, Mgr. sociální pracovnice 596 803 144
Hájíčková Šárka, Bc. sociální pracovnice 596 803 143
Jedličková Pavlína, Bc. sociální pracovnice 596 803 146
Kácalová Lucie, Bc. veřejné zakázky, problematika zdravotnictví 596 803 139
Kalivodová Lenka Domy s pečovatelskou službou, bezbariérové byty 596 803 159
Kolarzová Martina, Mgr., DiS. sociální pracovnice 596 803 146
Kotulová Jana, Ing. sociální pracovnice 596 803 171
Koziorek Radim, Mgr. sociální pracovník, kurátor pro dospělé 596 803 170
Kubíčková Urszula Anna, Bc. kluby seniorů 596 803 162
Kurcová Lucie, Mgr. sociální pracovnice 596 803 143
Lepíková Miroslava kluby seniorů 596 803 162
Masopustová Hana, Ing. sociální pracovnice 596 803 142
Mžiková Jana ekonom, příspěvkové organizace, parkovací průkazy 596 803 147
Svobodníková Taťána, Bc. sociální pracovnice 596 803 171
Szostoková Olga veřejný opatrovník osob omezených ve svéprávnosti 596 803 155
Šrůtková Jana veřejný opatrovník osob omezených ve svéprávnosti 596 803 155
Valicová Kamila, Bc. sociální pracovnice 596 803 145
Valová Šárka, Bc. sociální pracovnice 596 803 144
Zach Andrea, Bc. manažer sociálních služeb 596 803 183
Správní odbor
Nowák Jiří, Ing. vedoucí správního odboru 596 803 166
Oczková Alena sekretariát 596 803 167
Michalíček Lubomír, Mgr. vedoucí oddělení dopravních přestupků 596 803 369
Adamtzová Monika administrativa 596 803 434
Bajuszová Lenka dopravní přestupky 596 803 414
Fusková Zdeňka, Bc. dopravní přestupky 596 803 396
Hanzlová Miroslava, DiS. dopravní přestupky 596 803 169
Chobotová Martina, Bc. dopravní přestupky 596 803 358
Jurczková Petra, Bc. dopravní přestupky 596 803 368
Kačmaříková Lenka dopravní přestupky 596 803 168
Konečná Jana dopravní přestupky 596 803 419
Kozubíková Martina, Bc. dopravní přestupky 596 803 187
Mikovčáková Stanislava, Ing. dopravní přestupky 596 803 418
Neuwirthová Radka dopravní přestupky 596 803 415
Olíková Kristýna Karin dopravní přestupky 596 803 416
Samiecová Končitá Mária, Bc. administrativa 596 803 161
Skalková Karin, Bc. dopravní přestupky 596 803 319
Sloviočková Edita dopravní přestupky 596 803 417
Špalt Vladimír, Bc. dopravní přestupky 596 803 420
Švecová Renáta, Bc. dopravní přestupky 596 803 191
Takáčová Drahomíra, Mgr. dopravní přestupky 596 803 190
Tomanová Iveta administrativa 596 803 435
Vítková Klára, Mgr. dopravní přestupky 596 803 182
Pacík Libor, Bc. vedoucí oddělení ostatních přestupků 596 803 299
Hanáková Dana ostatní přestupky 596 803 318
Križanová Aleksandra administrativa 596 803 346
Kubicová Alena, Mgr. ostatní přestupky 596 803 437
Kukučková Iveta ostatní přestupky 596 803 242
Molnárová Markéta administrativa 596 803 346
Sedláčková Andrea, Ing. ostatní přestupky 596 803 359
Slavíková Katarína, Bc. ostatní přestupky 596 803 436
Valtová Pavlína, Bc. ostatní přestupky 596 803 293
Vicianová Renáta ostatní přestupky 596 803 367