Telefonní seznam

Vedení města
Bělica Josef, Ing., MBA primátor města 596 803 210
Baránek Ondřej, Ing. náměstek pro ekonomiku a správu majetku 596 813 592
Feberová Jana, Mgr. náměstkyně pro školství a kulturu 596 815 098
Gorecká Stanislava, Mgr. náměstkyně pro sociální oblast 596 803 247
Niemiec Bohuslav, Ing. náměstek pro investice a chytré město 596 803 223
Daniel Vachtarčík, Mgr. náměstek pro sport 596 803 440
Odbor kancelář primátora
Frídlová Lenka, Bc., DiS. vedoucí odboru kancelář primátora 596 803 305
Wilčková Lucie asistentka náměstka pro ekonomiku a správu majetku 596 803 215
Valová Eva asistentka náměstkyně pro školství a kulturu 596 803 261
Parchanská Barbara asistentka náměstkyně pro sociální oblast 596 803 263
Febrová Marie, DiS. sekretariát odboru kancelář primátora 596 803 313
Maňhalová Petra, DiS. partnerská města, rozpočet 596 803 441
Záchulová Vladimíra rada a zastupitelstvo, komise RMH a výbory ZMH 596 803 218
Richterová Veronika, DiS. rada a zastupitelstvo, občanské komise 596 803 228
Gajdošová Jana, Ing. hospodářská opatření pro kriz. stavy, jednotky SDH 596 803 232
Seidl Pokorná Rosalie redaktorka Radničních listů 596 803 398
Seidl Pokorná Rosalie tisková mluvčí 596 803 398
Rajdusová Karin, Ing., DiS. vedoucí oddělení KIA 596 803 214
Veselá Kamila, Ing. interní audit 596 803 221
Kopeček Jan, Bc. inspektor primátora 596 803 289
Monika Lenčová, Bc. kontrola 596 803 224
Pawlasová Jitka, Ing. kontrola 596 803 419
Křetinská Silvie, Bc. sekretariát primátora 596 803 222
Valášková Iveta asistentka náměstka pro sport 596 803 308
Anlauf Dominika, Bc. asistentka náměstka pro investice a chytré město 596 803 211
Organizační odbor
Menšík Milan, Ing. tajemník Magistrátu města Havířova 596 803 249
Vondrová Romana sekretariát tajemníka 596 803 248
Stoschek Nadja, Ing. pověřenec na ochranu osobních údajů 596 803 438
Uhrová Markéta, Ing., MBA vedoucí organizačního odboru 596 803 268
Podivínská Alexandra sekretariát organizačního odboru 596 803 267
Dybová Renáta, Bc. vedoucí personálního oddělení 596 803 246
Menšíková Karin personální oddělení a mzdy 596 803 392
Skotnicová Věra personální oddělení a mzdy 596 803 251
Holešová Petra, Bc. personální oddělení a mzdy 596 803 361
Hahn Marcel, Ing. vedoucí oddělení informatiky 596 803 262
Folwarczná Jana, Mgr. ICT správce informačního systému a spisové služby 596 803 239
Jatělová Lydie ICT poptávková a výběrová řízení, správce spisové služby 596 803 282
Krystek Roman, Ing. ICT správce - databáze a aplikace 596 803 203
Motan Libor ICT systémová podpora 596 803 200
Šantrůček Zdeněk ICT uživatelská podpora 596 803 206
Ševců Michal ICT uživatelská podpora 596 803 204
Chalupský René ICT uživatelská podpora PO 596 803 199
Bauerová Hana, Ing. vedoucí oddělení správy poplatků, poplatek za užívání veř. prostranství 596 803 250
Bálintová Renata místní poplatek ze psů 596 803 208
Kubešová Petra poplatek za odpady - evidence, dědické řízení 596 803 375
Mlynářová Magda, Mgr. poplatek za odpady - evidence, osvobození 596 803 252
Šťastná Kateřina, DiS. poplatek za odpady - vymáhání A-G 596 803 207
Sochorová Zuzana, DiS. poplatek za odpady - vymáhání H-J, Š-Ž 596 803 108
Starzyková Darina, Ing. poplatek za odpady - vymáhání K 596 803 388
Svížalová Dagmar, Bc. poplatek za odpady - vymáhání L-S 596 803 323
Ožanová Martina, Ing. poplatek za odpady, vymáhání 596 803 474
Olšar Marcel vymáhání peněžitých sankcí 596 803 209
Sedláčková Andrea, Ing. vymáhání peněžitých sankcí 596 803 219
Steuerová Andrea, Bc. Vymáhání peněžitých sankcí 596803409
Pawlas Luděk vymáhání peněžitých sankcí 596 803 316
Hnátová Ivana, Ing. poplatek za odpady - nemovitosti bez TP 596 803 316
Konečná Miluše spisovna 596 803 186
Čapková Kateřina podatelna 596 803 321
Mach Patricie podatelna 596 803 240
Vítková Lenka podatelna 596 803 240
Pilousová Dagmar rozmnožovna + autoprovoz 596 803 230
Jelínková Naděžda hospodářka, ekonomka 596 803 225
Burgetová Marie inventarizace, volby 596 803 227
Holišová Jarmila správa Radnice, BOZP, PO 596 803 226
Turková Šárka pokladna 596 803 231
Bičejová Pavla, DiS. digitalizátor 596 803 107
Filipcová Marie digitalizátor 596 803 107
Štýbnarová Dana telefonní ústředna 596 803 111
Klimešová Milada, Bc. projektová manažerka 596 803 105
Radová Markéta, Mgr. projektová manažerka 596 803 102
Ekonomický odbor
Fukalová Lucie, Ing. vedoucí ekonomického odboru 596 803 216
Srncová Kateřina sekretariát ekonomického odboru 596 803 217
Dobosz Jakub, Ing. vedoucí oddělení rozpočtu a energetiky 596 803 256
Gurecká Pavlína, Ing. rozpočet 596 803 353
Podloučková Kateřina, Ing. rozpočet, koordinátor participativního rozpočtu 596 803 198
Slížová Kateřina rozpočet, veřejné sbírky 596 803 255
Mlynaričová Vladislava, Ing. vedoucí oddělení účtárny 596 803 257
Ciompová Blanka účetní 596 803 254
Červená Marie účetní 596 803 354
Jaschková Jaroslava, Bc. účetní, metodik DPH, evidence faktur 596 803 348
Luzarová Jana účetní 596 803 253
Pastrňáková Renáta účetní - příjmy 596 803 153
Svačková Kateřina účetní - příjmy 596 803 258
Štěrbová Iveta účetní 596 803 133
Valová Zdeňka, Ing. účetní, metodik PO 596 803 297
Škopková Šárka, Mgr. vedoucí oddělení správy majetku 596 803 309
Gřundělová Veronika, Ing. stanoviska k PD, pronájem a výpůjčka pozemků, souhlas vlastníka pozemků 596 803 306
Gvuzd Ondřej, Mgr. majetkoprávní specialista 596 803 307
Hronec Irena, Ing. stanoviska k PD, pronájem a výpůjčka pozemků, souhlas vlastníka pozemků 596 803 395
Husáková Lucie, Ing. nebytové prostory, č. popisné, č. evidenční 596 803 241
Chlebková Bohdana zahrady, zahrádkářské osady 596 803 281
Krainová Ilona prodeje, pronájmy pozemků, výkupy 596 803 311
Machálková Markéta, Bc. prodeje, pronájmy pozemků, výkupy 596 803 310
Miklová Lenka správa majetku města, inventarizace 596 803 302
Němcová Andrea finanční referent, vidimace a legalizace 596 803 163
Vávra Zdeněk bytové záležitosti 596 803 266
Vojtková Zuzana ztráty a nálezy, správa majetku města 596 803 181
Odbor školství a kultury
Kasalíková Marcela, Ing., MBA vedoucí odboru školství a kultury 596 803 126
Legindiová Jana sekretariát odboru školství a kultury 596 803 129
Skálová Šárka, Ing. finanční referent 596 803 151
Nogolová Alena, Ing. projekt MAP IV 596 803 189
Slowiková Lenka, Ing., DiS. projekt MAP IV 596 803 189
Miškaříková Monika, Ing. projekt MAP IV 596 803 189
Gregorová Petra, Bc. vedoucí oddělení školství 596 803 137
Poláčková Alena referent OŠK, státní rozpočet 596 803 134
Szteblová Magdaléna, Bc. referent OŠK, státní rozpočet 596 803 131
Habasová Markéta referent OŠK 596 803 156
Jančarová Kristina referent OŠK 596 803 128
Jandová Gabriela investiční referent 596 803 157
Miavcová Andrea investiční referent 596 803 158
Mertová Dagmar, Mgr. vedoucí oddělení dotací a volnočasových aktivit 596 803 127
Skořepová Irena dotace - kulturní a školská oblast 596 803 109
Tomková Ivana dotace, vítání občánků, ocenění a Cena města 596 803 132
Goliková Denisa, Bc. dotace - sociální oblast, ocenění dárců krve 596 803 110
Římanová Michaela, Bc., DiS. koordinační práce v oborech kultury a sportu na území ORP Havířov 596803259
Mikeschová Karin, Bc. dotace - sportovní oblast 596803135
Miškaříková Monika, Ing. projekt MAP IV 596 803 189
Nogolová Alena, Ing. projekt MAP IV 596 803 189
Slowiková Lenka, Ing., DiS. projekt MAP IV 596 803 189
Odbor vnitra a živnostenský úřad
Freislerová Radana, Mgr. vedoucí odboru vnitra a živnostenský úřad 596 803 285
Sabo Pavla sekretariát odboru vnitra a živnostenský úřad 596 803 286
Dziechciarzová Zuzana, Mgr. právník 596 803 176
Pokorná Marta úřední deska, volby 596 803 385
Tobolová Eva úřední deska, Czech POINT 596 803 294
Valtová Pavlína, Bc. slušné pohřby, shromažďování 596 803 473
Valošková Taťána administrativní pracovník 596 803 177
Holá Alena, Bc. vedoucí oddělení matriky (OM) 596 803 234
Hanáková Dana, Mgr. OM - matrika 596 803 175
Kolářová Kateřina OM - matrika 596 803 236
Šimanská Taťána OM - matrika 596 803 317
Vaňková Žaneta, Bc. DiS. OM - matrika 596 803 235
Kiedroňová Magdaléna, Ing. vedoucí oddělení správních a dopravně správních evidencí (OSDSE) 596 803 373
Výdej dokladů OSDSE - výdej OP a CD 596 803 324
Beránková Dagmar OSDSE - CD, ohlašovna, OP 596 803 192
Ciupová Šárka OSDSE - CD, ohlašovna, OP 596 803 123
Dohnalová Irena OSDSE - ohlašovna, OP, CD 596 803 238
Fenzlová Miroslava OSDSE - ohlašovna, OP, CD 596 803 273
Krajcová Leona OSDSE - CD, ohlašovna, OP 596 803 370
Lelková Věra OSDSE - OP 596 803 372
Matušová Martina OSDSE - ohlašovna, OP, CD 596 803 371
Purová Petra OSDSE - OP 596 803 122
Remiášová Daniela OSDSE - ohlašovna, OP, CD 596 803 320
Sikorová Denisa OSDSE - ohlašovna, OP, CD 596 803 194
Stankušová Jana OSDSE - OP 596 803 185
Výdej dokladů II. OSDSE - výdej ŘP 596 803 336
Bednářová Andrea, Ing. OSDSE - evidence řidičů, ŘP 596 803 381
Bujoková Vladislava OSDSE - evidence řidičů, ŘP 596 803 180
Foltýnová Ivana, DiS. OSDSE - evidence řidičů, ŘP 596 803 193
Gallová, Petra OSDSE - evidence řidičů, ŘP 596 803 378
Hladká Gabriela, Bc. DiS. OSDSE - evidence řidičů, ŘP 596 803 180
Lancová Aneta OSDSE - evidence řidičů, ŘP 596 803 380
Martynková Lucie OSDSE - evidence řidičů, ŘP 596 803 196
Robenková Helena OSDSE - evidence řidičů, ŘP 596 803 195
Němcová Lenka, Mgr. vedoucí oddělení registru vozidel (ORV) 596 803 173
Boháčová Gabriela ORV - registr vozidel 596 803 379
Feberová Pavlína ORV - registr vozidel, technik 596 803 383
Kořínková Michaela ORV - registr vozidel 596 803 382
Matěj Tomáš, Bc. ORV - registr vozidel, technik, správa informačních systémů OVŽÚ 596 803 173
Štvrtecká Veronika, Bc. ORV - registr vozidel, technik 596 803 386
Tišl Pavel, Bc. ORV - registr vozidel, technik 596 803 377
Lancová Olga ORV - registr vozidel, pokladna 596 803 384
Švarcová Simona vedoucí oddělení živnostenský úřad (OŽÚ) 596 803 115
Cudráková Petra OŽÚ - registrace, výpisy ze živnostenského rejstříku 596 803 405
Jurášková Margita, Ing. OŽÚ - registrace, výpisy ze živnostenského rejstříku 596 803 116
Kamarádová Adéla, Bc. OŽÚ - registrace, výpisy ze živnostenského rejstříku 596 803 119
Vaňková Taťána, Bc. OŽÚ - registrace, výpisy ze živnostenského rejstříku 596 803 404
Bártová Věra OŽÚ - kontrola a správní 596 803 118
Dulkeridisová Dagmar OŽÚ - kontrola a správní 596 803 174
Halčáková Lucie OŽÚ - kontrola a správní 596 803 114
Janků Zdeňka, Bc. OŽÚ - kontrola a správní 596 803 117
Vaněčková Veronika, Bc. OŽÚ - kontrola a správní 596 803 160
Odbor komunálních služeb
Grzonková Iveta, Ing. vedoucí odboru komunálních služeb 596 803 330
Kotulová Jiřina sekretariát odboru komunálních služeb 596 803 328
Madecká Lenka rozpočet odboru 596 803 124
Šlachtová Kateřina, Bc. vedoucí oddělení údržby veřejných prostranství 596 803 479
Břenek Boris, Bc. veřejná zeleň 596 803 279
Vichrová Jana odvoz a likvidace odpadů 596 803 329
Cihlářová Markéta, Bc. administrativní a organizační pracovník, VPP a VS 596 803 152
Hučík Roman, Ing. vyjádření k projektové dokumentaci 596 803 331
Krpcová Iva správa místních komunikací 596 803 326
Fajtlová Ilona dopravní značení, zimní údržba 596 803 356
Fikáčková Nikol, Mgr. vedoucí oddělení odpadového hospodářství, správa vodohospodářských staveb a zařízení 596 803 245
Czechová Naďa MHD 596 803 332
Jarková Hana odvoz a likvidace odpadů 596 803 329
Dvořák Jiří Bc. zkušební komisař 596 803 337
Michálek Miroslav Bc. zkušební komisař 596 803 275
Suchý Jiří zkušební komisař 596 803 275
Zelina Patrik vedoucí mistr VPP 596 803 165
Valderová Claudie, Bc. správa veřejného osvětlení a signalizačních zařízení 596 803 284
Górecká Věra, Bc. silniční správní úřad 596 803 327
Sobek Petr, Bc. vedoucí oddělení dopravních systémů 596 803 480
Walachová Hana, Bc. zábory veřejných prostranství, reklamní A, psí útulek 596 803 197
Bošanská Bohuslava, Ing. městský mobiliář 596 803 390
Rychtr Kamil, Mgr. silniční správní úřad 596 803 391
Porembski Martin správa místních komunikací 596 803 421
Matějková Jana, Ing. pasport komunikací, MHD, TAXI, bikesharing 596 803 125
Odbor územního rozvoje
Skulová Lucie, Ing.arch. vedoucí odboru územního rozvoje 596803270
Vršanská Michaela sekretariát odboru 596 803 271
Matuštíková Jana, Bc. vedoucí oddělení územního plánování 596 803 274
Bardoňová Sára, Bc. referent oddělení územního plánování, GIS 596 803 243
Bulavová Jana, Ing. referent oddělení územního plánování, územně analytické podklady, GIS 596 803 272
Gřunděl Šimon, Mgr. referent oddělení územního plánování, územně analytické podklady, GIS 596 803 298
Havránková Martina, Ing. referent oddělení územního plánování 596 803 394
Slaná Bohumila, Ing. referent oddělení územního plánování 596 803 352
Wurzlová Ivana, Ing. referent oddělení územního plánování 596 803 288
Mikulová Kateřina, Ing. vedoucí oddělení investic 596 803 304
Čtvrtníčková Dagmar, Ing. referent oddělení investic 596 803 365
Grabovská Alžběta referent oddělení investic 596 803 303
Hýža Vladimír, Ing referent oddělení investic 596 803 389
Klimeš Miloš, Ing. ekonom odboru územního rozvoje 596 803 376
Klingová Kateřina, Bc. referent oddělení investic 596 803 138
Sikora Jana, Ing.et Ing. referent oddělení investic 596 803 322
Vinklárek Jiří, Ing. referent oddělení investic 596 803 339
Vínovská Petra, Ing. referent oddělení investic 596 803 364
Mojová Veronika, Ing. vedoucí oddělení strategického řízení a dotací 596 803 136
Koch Přemysl, Ing. projektový manažer 596 803 220
Masopustová Hana, Ing. projektový manažer 596 803 264
Točíková Michaela, Ing. projektový manažer 596 803 202
Vážná Petra, Ing. projektový manažer 596803442
Nogawczyková Aneta, Bc., MBA. projektový manažer 596 803 325
Odbor stavebního řádu a památkové péče
Mrázek Jiří, Mgr. vedoucí odboru stavebního řádu a památkové péče 596 803 233
Zajacová Radana, Bc. sekretariát odboru stavebního řádu a památkové péče, administrativní a spisový pracovník 596 803 292
Nečasová Jana archivářka odboru stavebního řádu a památkové péče, administrativní a spisový pracovník 596 803 314
Bonczková Andrea úředník odboru stavebního řádu a památkové péče 596 803 291
Glosmanová Jitka, Bc., DiS. úředník odboru stavebního řádu a památkové péče 596 803 355
Guňková Michaela, Ing. úředník odboru stavebního řádu a památkové péče 596 803 290
Chladová Pavla úředník odboru stavebního řádu a památkové péče 596 803 342
Kanko Andrea, Mgr. úředník odboru stavebního řádu a památkové péče 596 803 287
Kolařík Vojtěch, Mgr. úředník odboru stavebního řádu a památkové péče 596 803 296
Krausová Monika, Ing. úředník odboru stavebního řádu a památkové péče 596 803 315
Lipina Ivo úředník odboru stavebního řádu a památkové péče, státní památková péče 596 803 343
Matlochová Vladimíra, Ing. úředník odboru stavebního řádu a památkové péče 596 803 393
Matyášová Markéta úředník odboru stavebního řádu a památkové péče 596 803 334
Pyszková Renáta úředník odboru stavebního řádu a památkové péče 596 803 399
Sendíková Denisa, DiS. úředník odboru stavebního řádu a památkové péče 596 803 374
Válková Miroslava, Ing. úředník odboru stavebního řádu a památkové péče 596 803 357
Veselská Barbara úředník odboru stavebního řádu a památkové péče 596 803 295
Zimová Blažena, Ing. úředník odboru stavebního řádu a památkové péče 596 803 345
Zemanová Renata úředník odboru stavebního řádu a památkové péče 596 803 312
Odbor právních služeb
Kocián Tomáš Mgr. vedoucí odboru 596 803 362
Vargová Renata sekretariát 596 803 360
Kavková Kateřina, Mgr. právník 596 803 269
Nogolová Soňa, Mgr. právník 596 803 260
Kleinbauerová Alena, Bc. specialista na veřejné zakázky 596 803 344
Jonsztová Lucie, DiS. veřejné zakázky a zřizovací listiny přísp. organizací 596 803 363
Odbor životního prostředí
Návratová Jana, Ing. vedoucí odboru životního prostředí 596 803 276
Bezděková Leona sekretářka odboru životního prostředí 596 803 278
Babišová Anna vynětí ze ZPF, ochrana zeměděl. poz., rybář.lístky 596 803 120
Hirmerová Ludmila ZPF, zemědělství, chov zvířat, koordin. stanoviska 596 803 121
Hlaváčková Jana, Ing. vodní hospodářství 596 803 366
Chwistková Dagmar, Ing. vedoucí oddělení ochrany ŽP, odpady 596 803 283
Kotasová Šárka, Ing. ochrana ovzduší, koordinovaná stanoviska 596 803 121
Krzyžánková Jana, Ing. vodní hospodářství 596 803 366
Polášková Zdeňka, Ing. vodní hospodářství 596 803 277
Smola Jan, Ing. vedoucí oddělení ekologie krajiny, ochrana přírody 596 803 338
Tihounová Helena, Ing. lesnictví, myslivost 596 803 338
Zukal Walderová Martina, Ing. vodní hospodářství 596 803 277
Odbor sociálních věcí
Urbancová Bernarda, Ing. vedoucí odboru sociálních věcí 596 803 150
Backová Petra sekretářka odboru sociálních věcí 596 803 149
Gelačáková Marie spisový uzel OSV 596 803 141
Šimková Veronika, Bc. administrativní pracovnice SPOD
Kácalová Lucie, Mgr. vedoucí oddělení SPOD 596 803 456
Bigajová Ivana, Mgr. sociální pracovnice SPOD, náhradní rodinná péče 596 803 461
Výtisková Jana, Bc. sociální pracovnice SPOD, náhradní rodinná péče 596 803 178
Čopianová Renáta, Bc., DiS. sociální pracovnice SPOD, náhradní rodinná péče 596 803 454
Kawuloková Radka, Mgr., DiS. sociální pracovnice SPOD, náhradní rodinná péče 596 803 466
Medviďová Zuzana, Mgr. sociální pracovnice SPOD, náhradní rodinná péče 596 803 458
Swaczynová Pavlína, Mgr. sociální pracovnice SPOD, náhradní rodinná péče 596803467
Böhmová Veronika, Mgr., DiS. sociální pracovnice SPOD 596 803 453
Dudková Pavlína, Mgr. sociální pracovnice SPOD 596803469
Folwarczná Hana, Mgr. sociální pracovnice SPOD 596 803 452
Gajdošíková Eliška, Bc. sociální pracovnice SPOD 596 803 452
Gulová Romana, Mgr., DiS. sociální pracovnice SPOD 596 803 470
Hakalová Lenka, Mgr. sociální pracovnice SPOD 596 803 459
Harčarová Věra, Bc., DiS. sociální pracovnice SPOD 596 803 451
Kendziorová Ivana, Mgr. sociální pracovnice SPOD 596803457
Krupičková Petra, Bc. sociální pracovnice SPOD 596 803 460
Lišková Ivana, Bc. sociální pracovnice SPOD 596 803 464
Nierostková Edita, DiS., Mgr. sociální pracovnice SPOD 596 803 462
Ševců Eva, Bc., DiS. sociální pracovnice SPOD 596 803 463
Tomisová Jarmila, Mgr. sociální pracovnice SPOD 596 803 468
Vašková Marie, Bc. sociální pracovnice SPOD 596 803 471
Baronová Daniela, Bc., DiS. kurátor pro mládež 596 803 465
Čížková Světlana, Mgr. kurátor pro mládež 596 803 455
Páclová Milada, Mgr. kurátor pro mládež 596 803 482
Urbanková Xenie, Bc., DiS. kurátor pro mládež 596 803 450
Zielezníková Ivana, Mgr. kurátor pro mládež 596 803 483
Břízová Yveta, Ing. vedoucí oddělení sociálních služeb 596 803 154
Banotová Iveta, Bc., DiS. sociální pracovnice, kurátor pro dospělé 596 803 170
Danihel Pavol romský asistent 596 803 145
Fabiánová Soňa, Mgr. sociální pracovnice 596 803 142
Hájíčková Šárka, Bc. sociální pracovnice 596 803 143
Jedličková Pavlína, Bc. sociální pracovnice 596 803 146
Kalivodová Lenka Domy s pečovatelskou službou, bezbariérové byty 596 803 159
Molnárová Lucie ekonom, veřejný opatrovník 596 803 147
Kolarzová Martina, Mgr., DiS. sociální pracovnice 596 803 146
Kondělková Brigita, Mgr. veřejné zakázky, příspěvkové organizace, parkovací průkazy 596 803 139
Kotulová Jana, ing. sociální pracovnice 596 803 171
Koziorek Radim, Mgr. sociální pracovník, kurátor pro dospělé 596 803 170
Kocurová Urszula Anna, Bc. kluby seniorů 596 803 162
Kurcová Lucie, Mgr. sociální pracovnice 596 803 143
Lepíková Miroslava kluby seniorů 596 803 162
Petruchová Veronika, DiS. sociální pracovnice 596 803 171
Skopalová Olga veřejný opatrovník osob omezených ve svéprávnosti 596 803 155
Šrůtková Jana veřejný opatrovník osob omezených ve svéprávnosti 596 803 147
Václavková Michaela manažer sociálních služeb 596803183
Valicová Kamila, Bc. sociální pracovnice 596 803 145
Valová Šárka, Bc. sociální pracovnice 596 803 144
Zárubová Andrea, Mgr. sociální pracovnice 596 803 142
Správní odbor
Nowák Jiří, Ing. vedoucí správního odboru 596 803 166
Oczková Alena sekretariát 596 803 167
Michalíček Lubomír, Mgr. vedoucí oddělení dopravních přestupků 596 803 369
Adamtzová Monika administrativa 596 803 161
Bajuszová Lenka, Bc. dopravní přestupky 596 803 414
Fusková Zdeňka, Bc. dopravní přestupky 596 803 396
Hanzlová Miroslava, Ing., DiS. dopravní přestupky 596 803 169
Chobotová Martina, Bc. dopravní přestupky 596 803 358
Jurczková Petra, Bc. dopravní přestupky 596 803 368
Kozubíková Martina, Bc. dopravní přestupky 596 803 187
Mikovčáková Stanislava, Ing. dopravní přestupky 596 803 412
Neuwirthová Radka, Ing. dopravní přestupky 596 803 415
Nováková Karin, Bc. dopravní přestupky 596 803 319
Schobrová Marcela dopravní přestupky 596 803 434
Sloviočková Edita, Bc. dopravní přestupky 596 803 417
Špalt Vladimír, Bc. dopravní přestupky 596 803 184
Švecová Renáta, Bc. dopravní přestupky 596 803 191
Takáčová Drahomíra, Mgr. dopravní přestupky 596 803 190
Trnčíková Lenka, Mgr. dopravní přestupky 596 803 168
Ustrnulová Kateřina, Bc., DiS. dopravní přestupky 596 803 418
Vítková Klára, Mgr. dopravní přestupky 596 803 182
Vrublová Zuzana dopravní přestupky 596 803 416
Wendtnerová Nikola dopravní přestupky 596 803 411
Wichrová Pavla dopravní přestupky 596 803 413
Pacík Libor, Mgr. vedoucí oddělení ostatních přestupků 596 803 299
Feniková Zuzana, Ing. ostatní přestupky 596 803 367
Konečná Jana, Bc. ostatní přestupky 596 803 293
Kubicová Alena, Mgr. ostatní přestupky 596 803 437
Mika Iveta ostatní přestupky 596 803 242
Samiecová Končitá Mária, Ing. ostatní přestupky 596 803 359
Slavíková Katarína, Bc. ostatní přestupky 596 803 436
Swierczyna Václav, Bc. ostatní přestupky 596 803 318
Židel Molnárová Markéta administrativa 596 803 346