Sdělení podnikatele v silniční dopravě o zahájení provozování dopravy-taxislužby

Pojmenování (název) životní situace

Sdělení podnikatele v silniční dopravě o zahájení provozování dopravy-taxislužby

Základní informace k životní situaci

Povinnost dopravce před zahájením provozování taxislužby.
Postup a podmínky vychází z ust. § 9 odst. 4 písm. b) zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě ve znění pozdějších předpisů.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Dopravce.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Sdělení lze podat na řádně vyplněném formuláři na Magistrátu města Havířova, organizačním odboru, podatelně MMH, Svornosti 86/2,736 01 Havířov-Město, kancelář č. A003. El. podatelna: posta@havirov-city.cz, IDDS: 7zhb6tn. Formulář je veřejně dostupný z internetu. Lze jej obdržet i na odboru stavebního a silničního správního úřadu, oddělení dopravy.

Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Životní situaci lze konzultovat s referenty Magistrátu města Havířova, stavebního a silničního správního úřadu, oddělení dopravy, ve 4. patře budovy Magistrátu, blok A. Pro snazší orientaci lze využít navigační systém magistrátu
pondělí 8.00 – 17.00 hod.
středa 8.00 – 17.00 hod.
čtvrtek 8.00 – 14.00 hod.
úterý 8.00 – 12.00 hod. (pouze na objednávku)
pátek 8.00 – 12.00 hod. (pouze na objednávku)

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Bez poplatku

Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Žádná.

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Žádné

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Pokuta až do výše 100 000 Kč.
Pokuty vybírá a vymáhá správní orgán, který je uložil

Za správnost návodu odpovídá útvar

Za správnost návodu odpovídá Magistrát města Havířova, odbor stavební a silniční správní úřad.

Kontaktní osoba

Ing. Schwarz Jaromír, tel. 596803125, schwarz.jaromir@haviro-city.cz

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

Ke dni 1.1.2014

Popis byl naposledy aktualizován

06/2018