Správci sítí

Žádost o vyjádření k existenci sítí prostřednictvím e.UtilityReport


správci sítí
(odkazy jsou přednostně směřovány na on-line žádosti o vyjádření k existenci sítí)

České dráhy Ostrava divize dopravní cesty SDC Ostrava, Muglinovská 1038, Ostrava

České dráhy, s.o., Nádražní 25, Český Těšín

ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 8/874, 405 02  Děčín 4

ČEZ ICT Services, a.s. oblastní pracoviště Morava, 28.října 152, 709 02  Ostrava-Moravská Ostrava

Dalkia Česká republika, a.s., 28. října 152/3123, 709 74  Ostrava

Dalkia Industry CZ, a.s., Zelená 2061/88a, 709 74 Ostrava - Mariánské Hory
(NWR Energy, a.s., Gregorova 2582/3, 728 37  Ostrava-Moravská Ostrava)

Green Gas DPB, a.s., Rudé armády 637, 739 21 Paskov

Havířovská teplárenská společnost, a.s., Konzumní 6a, 736 01  Havířov-Šumbark

PODA s.r.o., 28.října 102/1168, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava

RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynárenská 1/499, 657 02  Brno

Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a. s., 28. října 169/1235, 709 45  Ostrava

Statutární město Havířov odbor komunálních služeb Magistrátu města Havířova, Svornosti 2/86, 736 01  Havířov-Město

Technické služby Havířov a.s., Karvinská 1461/66, 736 01 Havířov - Město

T-Mobile Czech Republic a.s., Tomíčkova 2144, 148 00 Praha-Chodov

Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 144 22 Praha 4

UPC Česká republika, a.s., Na Najmanské 915, 710 00  Ostrava

DO - Dotčené Orgány

Česká inspekce životního prostředí, Várenská 51, Ostrava

Český telekomunikační úřad, Klimentská 27, Praha 1

Drážní úřad Olomouc sekce stavební oblast Olomouc, Nerudova 1, Olomouc

Finanční úřad, Myslbekova 2, Havířov - Podlesí

Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, územní odbor Karviná, Ostravská 3/883, Karviná - Fryštát

Oblastní inspektorát práce, Živičná 2, Ostrava

Katastrální úřad pro Moravskoslezský kraj se sídlem v Opavě, katastrální pracoviště Havířov, Svornosti 2, Havířov - Město

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, územní pracoviště Karviná, Těreškovové 2206, Karviná - Mizerov

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, 28.října, Ostrava

Ministerstvo pro místní rozvoj

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, Na Františku 32, Praha 1 - Staré město

Ministerstvo zemědělství ČR ÚO Frýdek-Místek prac. SSL, Husova 7, Ostrava

Ministerstvo životního prostředí ČR

Národní památkový ústav Ostrava, Korejská 12, Ostrava

Obvodní báňský úřad v Ostravě, Veleslavínova 18, Ostrava 1

Okresní soud pobočka Havířov, Svornosti 2, Havířov - Město

Okresní veterinární správa, Těšínská 619, Karviná - Fryštát

Policie ČR DI Karviná, Havířská 1511, Karviná - Nové Město

Policie ČR Ostrava, 30.dubna 24, Ostrava - Mor.Ostrava

Pozemkový fond ČR, Na vyhlídce 1079, Karviná

Ředitelství silnic a dálnic ČR závod Brno odd. výstavby silnic, šumavská 33, Brno

Správa silnic Moravskoslezského kraje, Sv.Čecha 1877, Karviná-Fryštát

Státní letecká inspekce, letiště Ruzyně, Praha 6

Vojenská ubytovací a stavební správa, Olomouc

pozn: adresy nejsou pravidelně aktualizovány

 Multimédia 

Radniční listy

Kontakt 

Magistrát Města Havířova

Svornosti 2
Havířov - Město, 73601

tel. 596 803 111
fax. 596 803 350
posta@havirov-city.cz

Datová schránka
Identifikátor datové schránky (ID):
7zhb6tn
Název datové schránky:
Statutární město Havířov

úřední hodiny

po, stř: 8:00-17:00
čt: 8:00-14:00
út, pá: 8:00-12:00 (na objednávku)

 
© 2012 Statutární město Havířov
www.studio-upgrade.cz  |
www.eabm.cz