ŽÁDOST O BYT

Pojmenování (název)  životní situace : ŽÁDOST O MIMOŘÁDNÉ PŘIDĚLENÍ  BYTU

Základní informace k životní situaci  :


Naléhavá potřeba řešení bytové situace.
 
Kdo je oprávněn v této  věci jednat (podat žádost apod.):

Žádost je oprávněn podat  občan ČR, který dosáhl 18 let.
 
Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace :

Podání písemné žádosti (tiskopis není předepsán), kde žadatel popíše svoji naléhavou potřebu řešit svou bytovou situaci a uvede důvody proč nemůže řešit bytovou situaci podle platných Zásad pro uzavírání nájemních smluv k uvolněným bytům v majetku města.  

Jakým způsobem zahájit řešení životní situace :

Osobním jednáním na Magistrátu města Havířova, odboru správy majetku, kancelář č. B-501 v V. poschodí  

Na které instituci životní situaci řešit :

Magistrát města Havířova, Svornosti 86/2, Havířov-Město (odbor správy majetku)

Kde, s kým a kdy životní situaci řešit :

Magistrát města Havířova, Svornosti 86/2, Havířov-Město (odbor správy majetku)

Úřední  dny:  pondělí, středa  08:00 - 17:00 hod. čtvrtek  08:00 -  14:00 hod.

Jaké doklady je nutné mít s sebou :

Občanský průkaz

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici :

Tiskopis není předepsán.
                                                                                                      
Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit :

Nejsou.
 
Jaké jsou lhůty pro vyřízení :

Doba projednání žádosti v orgánech města.

Podle kterého právního předpisu se postupuje :

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), zákon č. 40/194 Sb., obč. zákoník ve znění pozdějších předpisů

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují :

Nejsou

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností :

Nemožnost předložení žádosti k projednání v orgánech města.

Za správnost popisu odpovídá útvar :


Magistrát města Havířova, odbor správy majetku

Popis je zpracován podle  právního stavu ke dni : 
12.09.2013

Popis byl naposledy aktualizován: 12.09.2013

Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace :

 

 Multimédia 

Radniční listy

Kontakt 

Magistrát Města Havířova

Svornosti 2
Havířov - Město, 73601

tel. 596 803 111
fax. 596 803 350
posta@havirov-city.cz

Datová schránka
Identifikátor datové schránky (ID):
7zhb6tn
Název datové schránky:
Statutární město Havířov

úřední hodiny

po, stř: 8:00-17:00
čt: 8:00-14:00
út, pá: 8:00-12:00 (na objednávku)

 
© 2012 Statutární město Havířov
www.studio-upgrade.cz  |
www.eabm.cz