Žádost o výpůjčku a zřízení věcného břemene

Pojmenování (název) životní situace

Žádost o výpůjčku a zřízení věcného břemene

Základní informace k životní situaci

Žádost o výpůjčku a zřízení věcného břemene

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Zájemce, který může jednat samostatně nebo osoba jím pověřená

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Žadatel (investor) podá svou žádost a zároveň doloží potřebné doklady nutné k vyřizování (jak je uvedeno ve formuláři „Podklady k žádostem o výpůjčku pozemku v majetku města a uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene)

Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Podáním žádosti o výpůjčku a zřízení věcného břemene

Na které instituci životní situaci řešit

Magistrát města Havířova – ekonomický odbor

Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Referent ekonomického odboru, 5. poschodí, část B budovy magistrátu, kancelář č. B – 519,
pondělí, středa: 8.00 – 17.00 hodin
čtvrtek: 8.00 – 14.00 hodin

Jaké doklady je nutné mít s sebou

Vyplněný tiskopis žádosti o výpůjčku a zřízení věcného břemene

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

K vyzvednutí na ekonomickém odboru a na internetových stránkách města

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní poplatek k návrhu na vklad kolek v hodnotě 1.000,-Kč

Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Dle termínů jednání Rady města Havířova

Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon o obcích, občanský zákoník a stavební zákon

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Nejsou

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Nejsou

Za správnost návodu odpovídá útvar

Magistrát města Havířova, ekonomický odbor

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

13. 11. 2019

Popis byl naposledy aktualizován

13. 11. 2019

Datum konce platnosti popisu

Neuvedeno

Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

Neuvedeno