Žádost o pronájem, výpůjčku pozemku v majetku města

Pojmenování (název) životní situace

Žádost o pronájem, výpůjčku pozemku v majetku města - k podnikání
- na zahradu
- ostatní

Základní informace k životní situaci

Žádost o pronájem, výpůjčku pozemku

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Zájemce, který může jednat samostatně nebo osoba jím pověřená

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Nejsou určeny

Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Podáním žádosti o pronájem , výpůjčku pozemku
 

Na které instituci životní situaci řešit

Magistrát města Havířova – ekonomický odbor

Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Referent ekonomického odboru, 5. poschodí, část B budovy magistrátu, kancelář č. B – 502, B - 505, B - 506
pondělí, středa: 8.00 – 17.00 hodin
čtvrtek: 8.00 – 14.00 hodin

Jaké doklady je nutné mít s sebou

Vyplněný tiskopis žádosti o pronájem, výpůjčku pozemku,
výpis z LV, snímek z katastrální mapy - s vyznačením požadované části pozemku, pokud se bude jednat o část pozemku, u podnikání - výpis z OŘ nebo živnostenský list

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

K vyzvednutí na ekonomickém odboru a na internetových stránkách města

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Není stanoven

Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Dle termínů jednání Rady města Havířova

Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon o obcích a občanský zákoník

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Nejsou

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Nejsou

Za správnost návodu odpovídá útvar

Magistrát města Havířova, ekonomický odbor

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

13. 11. 2019

Popis byl naposledy aktualizován

13. 11. 2019

Datum konce platnosti popisu

Neuvedeno

Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

Neuvedeno