Přidělení čísla evidenčního

Pojmenování (název) životní situace

Přidělení čísla evidenčního

Základní informace k životní situaci

Žádost o přidělení čísla evidenčního

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Žádost je oprávněn podat majitel drobné stavby

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Podání písemné žádosti, kde žadatel uvede požadované údaje

Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Osobním jednáním na Magistrátu města Havířova, ekonomický odbor, kancelář č. B-515 v 5. poschodí

Na které instituci životní situaci řešit

Magistrát města Havířova - ekonomický odbor

Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Referent ekonomického odboru, 5. poschodí, část B budovy magistrátu, kancelář č. B – 515,
pondělí, středa: 8.00 – 17.00 hodin
čtvrtek: 8.00 – 14.00 hodin

Jaké doklady je nutné mít s sebou

Fotokopii dokladu vydaného stavebním úřadem, na jehož základě byla stavba uvedena do užívání

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

K vyzvednutí na ekonomickém odboru a na internetových stránkách města

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Není stanoven

Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Do 30 dnů od podání žádosti

Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon o obcích, občanský zákoník , zákon o základních registrech, Vyhl. č. 326/2000 Sb. o způsobu označování ulic a ostatních veřejných prostranství názvy, o způsobu použití a umístění čísel k označení budov, o náležitostech ohlášení o přečíslování budov a o postupu o oznamování přidělení čísel a dokladech potřebných k přidělení čísel, v platném znění

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Nejsou

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Nejsou

Za správnost návodu odpovídá útvar

Magistrát města Havířova, ekonomický odbor

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

13. 11. 2019

Popis byl naposledy aktualizován

13. 11. 2019

Datum konce platnosti popisu

Neuvedeno

Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

Neuvedeno