Podání žádosti o vydání stanoviska statutárního města Havířova k územnímu nebo stavebnímu řízení

Pojmenování (název) životní situace

Vydání stanoviska za město Havířov např. ke stavbě rodinného domu, garáže, zahradního domku, oplocení, sjezdu, změně dokončené stavby rodinného domu nebo stavby pro rekreaci, napojení přípojek na veřejnou technickou infrastrukturu a k ostatním zde neuvedeným činnostem

Základní informace k životní situaci

V případě realizace stavby, kdy statutární město Havířov je účastníkem řízení nebo zájmy města mohou být stavbou dotčeny

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Žadatel ( investor), případně osoba pověřená zastupováním žadatele na základě plné moci

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Žadatel ( investor) podá vyplněnou žádost o vydání stanoviska statutárního města Havířova k územnímu nebo stavebnímu řízení a doloží potřebné doklady k vyřízení žádosti

Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Stavebník podává žádost na formuláři ekonomického odboru. K dané životní situaci se vyjadřují:
odbor komunálních služeb z hlediska správce pozemku
oddělení investic z hlediska investic
odbor územního rozvoje z hlediska souladu s Územním plánem města Havířova
 

Na které instituci životní situaci řešit

Magistrát města Havířov, ekonomický odbor

Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Referent ekonomického odboru majetku, 5. poschodí, část B budovy magistrátu, kancelář B 519
Pondělí, středa: 8.00 - 17.00 hodin
Čtvrtek: 8.00 - 14.00 hodin
 

Jaké doklady je nutné mít s sebou

Plná moc v případě zastupování žadatele, projektová dokumentace stavby, přehledný situační výkres, z něhož bude zřejmé navrhované umístění stavby na pozemku vč. okótování vůči hranicím pozemku či stávajícím objektům a další podklady, z nichž bude možné záměr posoudit
 

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

K vyzvednutí na ekonomickém odboru a internetových stránkách města

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Není stanoveno

Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Do 30 dnů od podání žádost

Podle kterého právního předpisu se postupuje

Stavební zákon

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Nejsou

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Nejsou

Za správnost návodu odpovídá útvar

Magistrát města Havířova, ekonomický odbor

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

13. 11. 2019

Popis byl naposledy aktualizován

13. 11. 2019

Datum konce platnosti popisu

Neuvedeno

Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

Neuvedeno