Prodej zařízení hrobu

Pojmenování (název) životní situace

Prodej zařízení hrobu

Základní informace k životní situaci

Žádost o prodej zařízení hrobu

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Fyzická osoba

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Nejsou určeny

Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Podáním žádosti o prodej po předchozím projednání se spol. Technické služby Havířov a.s., ARON pohřební služba a správa pohřebišť, Národní tř. 1541/14a, Havířov-Město

Na které instituci životní situaci řešit

Magistrát města Havířova – ekonomický odbor

Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Referent ekonomického odboru, 5. poschodí, část B budovy magistrátu, kancelář č. B – 503,
pondělí, středa: 8.00 – 17.00 hodin
čtvrtek: 8.00 – 14.00 hodin

Jaké doklady je nutné mít s sebou

Žádost o prodej zařízení hrobu s identifikací hrobového místa, jména žadatele, adresy a telefonního kontaktu

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Není stanoven

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Není stanoven

Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Dle termínů jednání Rady města Havířova

Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon o obcích, občanský zákoník, zákon o pohřebnictví

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Nejsou

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Nejsou

Za správnost návodu odpovídá útvar

Magistrát města Havířova, ekonomický odbor

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

13. 11. 2019

Popis byl naposledy aktualizován

13. 11. 2019

Datum konce platnosti popisu

Neuvedeno

Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

Neuvedeno