Přidělení čísla popisného a orientačního

Pojmenování (název) životní situace

Přidělení číslo popisného a orientačního

Základní informace k životní situaci

Přidělení čísla popisného a orientačního

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

O přidělní čísla popisného a orientačního je oprávněn požádat prostřednictvím Stavebního a silničního správního úřadu MmH majeitel nemovitosti

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Podání písemné žádosti prostřednictvím Stavebního a silničního správního úřadu MmH

Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Osobním jednáním na Stavebním a silničním správním úřadu MmH

Na které instituci životní situaci řešit

Magistrát města Havířov, Svornosti 86/2, Havířov - Město (Stavební a silniční správní úřad)

Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Magistrát města Havířov, Svornosti 86/2, Havířov - Město (Stavební a silniční správní úřad)
pondělí, středa: 8.00 – 17.00 hodin
čtvrtek: 8.00 – 14.00 hodin

Jaké doklady je nutné mít s sebou

Fotokopii dokladu vydaného stavebním úřadem, na jehož základě byla stavba uvedena do užívání

Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Tiskopis žádosti není předepsán

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Nejsou

Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Do 30 dnů od podání žádosti prostřednictvím Stavebního a silničního správního úřadu MmH

Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon o obcích, občanský zákoník, Vyhl.č. 326/2000Sb o způsobu označování ulic a ostatních veřejných prostranství názvy, o způsobu a umístění čísel k označení budov, o náležitostech ohlášení o přečíslování budov a o postupu o oznamování přidělení čísel a dokladech potřebných k přidělení čísel, v platném znění

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Nejsou

Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Nepřidělení čísla popisného a orientačního

Za správnost návodu odpovídá útvar

Magistrát města Havířova, ekonomický odbor

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

2.1.2019

Popis byl naposledy aktualizován

2.1.2019

Datum konce platnosti popisu

Neuvedeno

Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

Neuvedeno