Zprostředkování náhradní rodinné péče

Pojmenování (název) životní situace

Zprostředkování náhradní rodinné péče

Základní informace k životní situaci

Jedná se o situace, kdy se občan rozhodne stát se pěstounem či osvojitelem.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Každý občan, který splňuje podmínky a má zájem převzít do své péče dítě.

Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Podrobné informace o postupu podá příslušný pracovník.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Dostavit se k pracovníkovi, který se věnuje agendě náhradní rodinné péče.

Na které instituci životní situaci řešit

Magistrát města Havířova, Svornosti 2, 736 01 Havířov-Město

Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Odbor sociálních věcí, oddělení sociálně-právní ochrany dětí, budova F, 2. patro - kanceláře 206,207 a 209
pondělí a středa 8.00 – 17.00 hod.
čtvrtek 8.00 – 14.00 hod.
úterý a pátek 8.00 – 12.00 hod. po telefonické objednávce

Jaké doklady je nutné mít s sebou

Při osobním jednání občanský průkaz či jiný průkaz totožnosti.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Pro odeslání dokumentace ke zprostředkování náhradní rodinné péče na krajský úřad je 30 dní od podání žádosti o zprostředkování náhradní rodinné péče.

Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Spolupráce s OSPOD.

Elektronická služba, kterou lze využít

e-mailové adresy kontaktních pracovníků: paclova.milada@havirov-city.cz, sedlarikova.lenka@havirov-city.cz

Podle kterého právního předpisu se postupuje

Dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon o SPO) a dále dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Odvolání proti správnímu rozhodnutí. Podává se k orgánu, který rozhodnutí vydal. Poučení o opravných prostředcích je v každém správním rozhodnutí vždy uvedeno.

Za správnost návodu odpovídá útvar

Odbor sociálních věcí, oddělení sociálně-právní ochrany dětí

Kontaktní osoba

Mgr. Milada Páclová, vedoucí oddělení sociálně-právní ochrany dětí
tel. 596 803 456, paclova.milada@havirov-city.cz

Lenka Sedlaříková, DiS., sociální pracovnice

tel. 596 803 458, sedlarikova.lenka@havirov-city.cz

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

1.1.2019

Popis byl naposledy aktualizován

2.1.2019