Řešení tíživé životní situace v sociální oblasti

Pojmenování (název) životní situace

Řešení tíživé životní situace v sociální oblasti

Základní informace k životní situaci

Poskytování základního i odborného sociálního poradenství osobám: se zdravotním postižením nebo duševním onemocněním, pečujícím o osoby závislé na péči jiné fyzické osoby, s různým stupněm omezení způsobilosti k právním úkonům, ohroženým sociálním vyloučením a rizikovým způsobem života, bez přístřeší nebo v nejistém bydlení, dále obětem agrese, trestné činnosti a domácího násilí, nezaměstnaným a osobám s materiálními problémy, rodinám s dětmi a imigrantům.

Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Každá osoba, která se ocitne v nepříznivé životní situaci nebo osoba, která chce upozornit na nepříznivou životní situaci jiné osoby.

Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Osobním, písemným, elektronickým nebo telefonickým kontaktem.

Na které instituci životní situaci řešit

Magistrát města Havířova, odbor sociálních věcí, Svornosti 86/2, 736 01 Havířov-Město.

Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Odbor sociálních věcí, budova F, přízemí, kanceláře č. 006a - 012.
Úřední hodiny:
PO, ST: 8.00-17.00, ČT: 8.00-14.00, ÚT,PÁ: 8.00-12.30 na objednávku.

Jaké doklady je nutné mít s sebou

Občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti. Sociální poradenství lze poskytovat i anonymně na žádost klienta.

Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Bez poplatků.

Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Bezodkladně.

Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Dle řešené životní situace (např. lékaři, majitelé bytových fondů, exekutorské kanceláře, poskytovatelé sociálních služeb apod.).

Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Dle řešené životní situace, mohou být po klientovi požadovány další kroky a úkony potřebné k vyřešení jeho situace. V některých případech je součinnost klienta se sociálním pracovníkem nezbytná.

Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů.

Další informace

Nejčastěji řešená problematika: finanční a dluhové poradenství, insolvence, poradenství v oblasti dávek (sociální, důchodové, nemocenské), neodpovídající bydlení, bezdomovectví, hrozba ztráty bydlení, ztráta zaměstnání, zdravotní postižení, opatrovnictví, mezilidské vztahy, sociální osamělost, sociální služby a jejich zprostředkování.

Za správnost návodu odpovídá útvar

Odbor sociálních věcí, Ing. Yveta Břízová, vedoucí oddělení sociálních služeb.

Kontaktní osoba

Ve všech pracovních dnech, v pracovní době Magistrátu města Havířova, jsou zajištěny kontaktní osoby, na které je možno se osobně nebo telefonicky (tel. č.: 596 803 140) obrátit.

Pracovní doba:
PO, ST 8.00-17.00 hod.
ČT 8.00-14.00 hod.
ÚT, PÁ 8.00-12.30 hod

Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

1.1.2015

Popis byl naposledy aktualizován

2.1.2019